Datum 5 november 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: Landbouw in Rwanda
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


orgelspel

meditatieve tekst door Rino Bakker

lied 452 Als tussen licht en donker    alle verzen

drempelgebed

lied 252 De avondwind  [vers 1 solo; allen overige verzen]

gebed bij de opening van de Schrift

lezing: psalm 34

lied 442  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen     alle verzen

overdenking

orgelspel

mededelingen: uitgangscollecte:  1  Kerk in Actie;     2 kerkenwerk lokaal

gebeden

lied 758   Bij ’t steken der bazuinen      alle verzen

zegen

wegzendingslied: lied 239: 1,2,6,7  O Christus die de zonne zijt

orgelspel