Datum 5 mei 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/KiA: Noodhulp inwoners Oekraïne
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen lied 91a: 1 en 3

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 263: 1, 2 en 3

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 21

zingen lied 709: 1, 2 en 3

evangelielezing: Mattheüs 11:28-30

zingen lied 709: 4 en 5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 863: 1, 5 en 6

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

zingen lied 993: 1, 2 en 7

uitzending en zegen