Datum 5 mei 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: Noodhulp inwoners Oekraïne
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Orgelspel

We worden stil

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied: Psalm 103: 1, 3

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Lied als gebed: 462: 1, 2, 3


Moment voor de kinderen

Lied: Opwekking Kids 40 ‘Je hoeft niet bang te zijn’

Gebed

Lezing: Jeremia 34:13-17

Lied 709: 1 t/m 5

Lezing: Johannes 8:30-36


Lied 124: 4

Overdenking

Lied 313: 1, 4

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

            Collecte

            Bloemen                                     2.

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

Collectespel

Lied 418: 1, 2

Zegen en gezongen Amen

Wilhelmus couplet 1 en 6