Datum 4 februari 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Binnenkomen in stilte, met meditatieve muziek op piano

Woord van welkom door ouderling

Gebed (door ouderling)

Uw gemeente, goede God, 
weet zich ook hier, ook vandaag 
Onder de mensen 
De hoeder van uw heil 
De woonplaats van uw liefde 
Het huis van de hoop 

Daarom is zij stem 
Voor al wat adem heeft 
En niet kan spreken 
Of enkel nog zucht 

Daarom geeft zij gehoor 
Aan wie tevergeefs roepen 

Daarom heeft zij oog 
Voor wie vergeten raken 
Wie ontkend en verzwegen worden 

Wijs ons de wegen 
Deze avond 
Door woorden, lied en stilte 
Van uw erbarmen 
En breng allen 
Thuis in uw Rijk. 
Amen. 

Stilte 

Lied 139 D   Heel het duister [alleen Nederlandse tekst]

Stilte 

Lied 301 G   Kyrie 

Stilte  

Lied 117 D    Gloria

Bijbeltekst ter meditatie (is de Taizé-tekst van woensdag 31 januari)

Paulus schreef in zijn brief aan de gemeente in Rome:

In de hoop zijn we gered.
Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn.
Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
(naar Rom 8:22-27)

Meditatieve muziek instrumentaal (piano door Erik en Adriaan improvisatie)

Stilte 

Gedicht gericht op de stilte (door lector; voorbeeld: zie onderaan)

Stilte 

Lied 103 E als responsie bij de voorbeden, door Adriaan uitgesproken

Stilte  

Verstillende muziek instrumentaal

Stilte 

Lied 256   Blijf met uw genade bij ons

Zegenwoord

In stilte verlaten we de kerk 

bronnen:  

Liederen: staan alle in het Liedboek; tevens geschikt zijn: 598 Als alles duister is;      Beati voi poveri 734

https://www.taize.fr/nl_article10326.html

Dagteksten: 

https://www.taize.fr/nl_article158.html?date=2023-06-11

[voor deze viering is een powerpoint wenselijk: daardoor kan ook de sfeer van Taizé meer tot z’n recht komen, doordat het ‘oranje’ beeld op de achtergrond staat.

Op dit moment beschikken we niet over verdere aankleding. 

Stiltes duren ong. 2,5 tot 3 minuten. Totale duur viering: 50 minuten. Liederen worden  ong. 4-5 maal gezongen.

Er zijn geen waxinelichtjes standaard in de kerk, dus die moet je regelen. In de consistorie staat in de kast een grote blauwe bak met zes grote kaarsen. Daarvan hebben we er 3 gebruikt, op 3 schalen uit de keuken, op de liturgische tafel. Reken op ong. 45 lichtjes die je nodig hebt] 

stilte gedicht:

uw stem: uw woord
mijn antwoord: mijn zwijgen.

uw stem: uw schepping
mijn antwoord: mijn kijken

uw stem: de vogels
mijn antwoord: mijn verwondering

Kom o Schepper God,
spreek een woord,
laat vogel Geest mij raken.

Kom o Schepper God,
spreek een woord,
en wil opnieuw mij mens maken – leen mij uw gezicht.

Leer mij zwijgen,
verwonderd om uw woordloos spreken in nachtlijk licht.