Datum 4 februari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel

We worden stil

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 121: 1, 4

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Toelichting op het thema

Lied 154b: 1, 8, 10

Moment voor de kinderen

Kinderen gaan eruit

Lezing: Jesaja 11:1-9

Lied 772: 1, 3, 4

Lezing: Geest van hierboven – Stef Bos

Lied 675: 1, 2

Overdenking

Lied 718: 1, 4

(evt. afkondiging van overlijden en/of leggen van een steentje)

Gebeden, stil gebed en Onze Vader [tekst graag op de beamer; gangbare tekst]

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

            Collecte   
            Bloemen  

Lied: 841: 1, 2

Zegen en gezongen Amen