Datum 3 december 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

We worden stil voor God

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Linde steekt de eerste kaars aan

Het is tijd om te verwachten

dat God dichtbij zal zijn.

Eén kaarsje mag gaan branden,

het licht is klein maar fijn.

Lied 85:3

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

Gebed

Lied 462: 1, 2, 6

Moment voor de kinderen [door leiding van de kindernevendienst]

Projectlied:

Alle dagen alle nachten

in het donker in het licht

is het tijd om te verwachten

omdat God dichtbij ons is.

Als je weet dat hij zal komen,

maar je weet nog niet wanneer:

houd dan steeds je ogen open

voor de komst van onze Heer.

Lezing: Marcus 13: 24-37

Lezing: Jesaja 63:19b – 64:2

Lied 751: 1, 2, 3

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied 469: 5, 6

In Memoriam en leggen van een steentje

Noemen van de namen van de dopelingen van komende zondag

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

De kinderen mogen opgehaald worden uit de oppas / komen uit de kindernevendienst

            Collecte          

            Bloemen        

Lied 439: 1

Zegen en gezongen Amen