Datum 3 maart 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Stilte + afbeelding

Opening : Ps. 37 gelezen

Gemeente: Lied 240: 1, 4, 5, 6

Gesproken geloofsbelijdenis vg+gem

Vg Ik geloof in God, die in de mensen gelooft.

G Ik geloof in God, die mens werd, om mens en God andermaal te verbinden. De Eeuwige schiep de mens naar zijn beeld, gaf de mens de vrijheid en legde in zijn of haar hand het vuur om op de aarde zijn blijvende plaats van vrede te bereiden.  

Ik geloof in Jezus Christus, zijn zoon,

menselijk spoor van God, die streed en in elk rechtvaardig mens verder voortleeft, die opstaat en valt, die valt en opstaat, om het volk te redden, die voor al zijn medemensen zijn bloed vergoot.

Ik geloof in de Geest van God,

die in de poriën van de ziel ontkiemt, die zich in de mensenmassa ontplooit, die in de zachte wind is en in de stromen woont, die de massa’s meesleurt om gerechtigheid te eisen.  Amen.

Stilte

Aanhef Psalmgebed

Gezongen antifoon ‘Erger je niet aan slechte mensen. Mijd het kwade en doe het goede’

Zingen: Psalm 37: 1, 2

Lezen: Psalm 37: 7-19

Zingen: Psalm 37: 7

Stilte

Inleiding op de tekst

Lezing: Matteus 5:13-16

Gemeente: Lied 996:1-4

Stilte

Muziek

Gemeente: Lied 157d

Gebeden

            Wierookgebed ‘Laat onze woorden stijgen’

            Avondgebed, voorbeden met 368d/acclamatie

            Stil gebed

Gemeente+cantorij : Lied 369b

Gemeente: Lied 422

Slotwoorden

Zegenlied: ‘De Heer is voor ons’

Stilte