Datum 3 maart 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. H.A. Heuver uit Lexmond
1e collecte ZWO/KiA: Sterke vrouwen in Indonesië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Stilte

Openingswoorden en welkom door ouderling van dienst

Lied: psalm 25a: 1, 2 Mijn ogen zijn gevestigd

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Gezongen gebed om de Geest: lied 331 drie keer

Kindermoment: kijken naar de puinhoop (slaapzak/kussens, elektrische wekker, pan)
Kinderen nemen het licht mee en gaan naar de eigen ruimte

Schriftlezing: Mattheus 25: 1-13

Lied: 463: 1, 2, 4, 6 Licht in onze ogen

Overdenking

Muzikale meditatie

Lied: 1005: 1, 2, 4 Zoekend naar licht

Gebeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en de oppas, en plaatsen de plaat van Petrus bij de puinhoop

Lied: projectlied couplet 3

Mededelingen

Collecte

Lied: 286 Waar de mensen dwalen in het donker

Zegen