Datum 2 juni 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 92: 1,2

. bemoediging en groet

. avondlied: Lied 266: 1,2,5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: 1 Kon. 19: 8-18

. Lied 313: 1,2

. 2e Schriftlz: Mat. 8: 2-13

. Lied 313: 4,5

. preek

. muzikale meditatie

. Lied 221: 1,3

. gebed

. zingen van de apostolische geloofsbelijdenis lied 340b

. kollekte-aankondiging, bloemenbestemming

. slotlied Lied 969: 1,2,3,4

. zegen