Datum 2 juni 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

lied 286: 1 en 2
bemoediging en groet
drempelgebed

v. God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen bij U en bij elkaar
moeten wij U zeggen dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar.
Wij vragen U:
g. NEEM ONS BIJ DE HAND EN HELP ONS
DAT WE SAMEN VERDER GAAN OP UW WEG
AMEN
lied 286: 3
de kinderen centraal waarna ze naar de KND gaan
lezing Handelingen 4: 32 t/m 37
zingen lied 791: 1, 3 en 4
lezing Handelingen 5: 1 t/m 11
lied 365: 1, 6 en 7
verkondiging
muziek
lied 1000: 1 en 4
de kinderen komen terug
in memoriam
mededelingen
voorbeden
inzameling van de gaven
lied 377: 1, 2, 4 en 5
tafelgebed

V. De harten omhoog naar God!
A. ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!
V. Dank de Eeuwige, onze God
A. WIJ WILLEN GOD DANKEN!
aanwijzingen
vredegroet
nodiging
de gemeenschap van brood en beker
gebed
lied 418: 1 en 2
uitzending en zegen