Datum 1 november 2023
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen psalm 65: 1 en 6

stil gebed

bemoediging, groet en drempelgebed

zingen lied 716

Con Amore:

– Deel II Juich voor God

– Thy Word

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing: psalm 30

zingen lied 146a: 1, 3 en 5

schriftlezing: Matteüs 6: 26 t/m 34

zingen lied 979: 1, 2, 3, 12, 13 en 14

preek

Con Amore:

– Thanks be to God

– Sing to the King

zingen lied 719: 1, 4 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

Con Amore

– Deel V De eeuwige

zingen lied 978: 1, 2 en 4

uitzending en zegen