Datum 1 oktober 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Kerk & Israël
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Meditatieve tekst van de ouderling / Welkom

Lied 912: 1, 2, 5

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

Gebed

Lezing: Psalm 25: 1-10

Lied Psalm 25: 5

Lezing: Psalm 25: 12 – 14

Lied Psalm 25: 7, 8

Lezing: Psalm 25: 18 – 22

Overdenking

Meditatieve muziek

Lied 25c (voorzang = voorganger)

Gebeden

            Collecte

            Bloemen 

Lied: 221: 1, 2

Zegen en gezongen Amen