Datum 1 oktober 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Kerk & Israël
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Muziek

Stil gebed

Welkom

Lied 121: 1, 4

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

V: Zijn trouw duurt eeuwig.

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V:Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen.

Lied 216: 1, 2, 3

Gebed

`Lied ‘Diep, diep diep als de zee’ (Opwekking Kids 68; 1x NL, 1x EN)

Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus’ liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep,
diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus’ liefde voor jou.

Deep, deep, deep as the sea,

High, high, high as the sky,

Wide, wide, wide as the ocean blue,

Is Jesus’ love for you and me.

It’s just deep, deep, deep as the sea,

High, high, high as the sky,

Wide, wide, wide as the ocean blue,

Is Jesus’ love for you.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Efeziers 3: 14-19

Lied Opwekking 404 ‘Wij gaan op weg’

Overdenking

Lied: 970: 1, 3, 4, 5

Dankwoord voor vertrekkende ouderling en taakdrager

Bevestiging ouderling en voorstellen taakdrager

Vraag aan de gemeente  (De gemeente gaat staan)

We zingen (staande) Lied 968: 5

[afkondiging overlijden / in memoriam]

Gebeden, afgesloten met Stil Gebed en Onze Vader

Kinderen komen terug uit de nevendienst en de oppas

Mededelingen:

            Bloemen 1.

            Bloemen 2.

            Collecte 1.

            Collecte 2.

Slotlied Liedboek 416: 1 (allen) 2 (vrouwen en kinderen), 3 (mannen), 4 (allen)

Zegen, gezongen Amen.