Onderzoek verkoop Immanuëlkerk verloopt voorspoedig

Barneveld – De Protestantse Gemeente Barneveld is bezig met de verkoop van de locatie Immanuelkerk. Dit proces is in volle gang, nadat de kerkenraad in maart dit jaar had besloten om te komen tot één kerkgebouw en gekozen is voor vernieuwbouw van de locatie Bethelkerk en verkoop van de locatie Immanuelkerk.

Zorgvuldig proces

De kerkenraad is tot deze beslissing gekomen na een zorgvuldig proces van besluitvorming, waarbij leden van gemeente via diverse informatieavonden, actief betrokken zijn. Ook de verkoop van de Immanuelkerk wordt op een vergelijkbare, zorgvuldige manier gedaan.

Zondag 10 en dinsdag 12 december zijn informatieavonden georganiseerd om leden van de gemeente te informeren over het verloop van het proces. Tijdens de gemeenteavond van 19 december j.l. is besloten een positief advies te geven aan de kerkenraad om door te gaan met het proces om te komen tot de verkoop van de Immanuelkerk. Ook hierin zal de gemeente actief betrokken worden.

Belangrijke randvoorwaarden

De verkoop van de kerk en de keuze van een potentiele koper wordt in grote mate bepaald door de bestemming, het gebruik en de prijs.

‘Hieraan hechten wij als kerkenraad een grote waarde.’ aldus Eppie Fokkema, voorzitter van de kerkenraad. ‘Wij vinden het belangrijk dat de kerk geen handelswaar wordt van projectontwikkelaars en dat de bestemming te maken heeft met een vergelijkbare bestemming zoals deze nu is of een meer culturele. Ook duurzaamheid vinden wij belangrijk vanuit het oogpunt van behoud van het gebouw.’

Brede interesse

Nadat in maart bekend werd dat de Immanuelkerk in de verkoop kwam toonden verschillende organisaties belangstelling. Ook zijn enkele kerkelijke organisaties actief benaderd. Met alle belangstellenden zijn de mogelijkheden en kansen besproken, hetgeen heeft geleid tot een uitnodiging om zich te presenteren aan de kerkenraad op 6 november. Van deze uitnodiging hebben uiteindelijk 2 partijen gebruik gemaakt om hun ideeën te presenteren.

Onderzoek tot aankoop/verkoop

Na de 2 presentaties is door de kerkenraad de keuze gemaakt om de gesprekken verder te voeren met de Marokkaanse Vereniging Barneveld. Eppie Fokkema: ‘ Wij hadden al langer goed contact met deze vereniging, o.a. vanuit ons gezamenlijk overleg onder de naam Ochrimo.’ Omar Zerkouni, voorzitter van de Marokkaanse Vereniging Barneveld bevestigt dit. Ook hij is enthousiast: ‘ Vooral over de manier waarop samen gezocht wordt naar de mogelijkheden, is heel bijzonder en mooi.’

Betrokkenheid met Barneveld

‘Als vereniging zijn wij al vele jaren een begrip in Barneveld. ’Vervolgt hij. ‘Wij zijn actief op vele maatschappelijke en culturele vlakken, zoals in de wijk Oldenbarneveld. De Immanuelkerk is een gebouw waar wij heel graag heen willen, omdat deze past bij onze doelstellingen, namelijk naast een plaats voor gebed ook onze maatschappelijke en culturele projecten verder uitbouwen. Zo zijn wij ook actief voor de vluchtelingen en zetten wij onderwijsprojecten op in samenwerking met o.a. De Meerwaarde en verschillende scholen in het basisonderwijs. Voor ons is dit een prachtige kans.’

Verloop van het proces

Zowel de Protestantse Gemeente als de Marokkaanse Vereniging zijn nu in gesprek met hun eigen leden en onderzoeken de mogelijkheden en randvoorwaarden om te komen tot een intentie tot aankoop c.q. verkoop. Gemeente Barneveld is op de hoogte van deze gesprekken en heeft aangegeven dat, in het kader van bestemming van het gebouw, de aankoop door de Marokkaanse Vereniging Barneveld geen bezwaar is. Ook worden de omwonenden binnenkort geïnformeerd over het verloop van het proces.

Aandacht voor persoonlijke gevoelens

Dat de Immanuelkerk verkocht wordt is dus al langer bekend, maar wij beseffen dat, nu het proces in een stroomversnelling komt, een aantal leden van onze gemeente met gemengde gevoelens naar het proces van verkoop zal kijken. De Immanuelkerk kent geen lange maar wel een bewogen geschiedenis. En dat schept een band. Een band die we respecteren en erkennen. Als iemand persoonlijk wil praten over de situatie dan kan dat met iemand van de kerkenraad of één van de dominees.

Voor meer informatie: Ton van Kattenbroek
Woordvoerder Protestantse Gemeente Barneveld: 06-55795071

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland