Ons kerkblad “Samenloop”

Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over de Protestantse gemeente te Barneveld. Heeft u een interessant, leuk of anderszins lezenswaardig artikel, mailt u dit dan naar de redactie via samenloop@pgbarneveld.nl. Meer informatie over het steeds doorgaande werk in onze gemeente wordt vermeld in ons prachtige kerkblad Samenloop, dat in de regel om de veertien dagen verschijnt.

Kopij- en verschijningsdatums Samenloop 2020

Als u wel eens kopij moet schrijven kan het handig zijn als u weet hoe in 2020de kopij- en verschijningsdatums van Samenloop vallen. Als u wijkcontactpersoon bent zijn de datums van verschijnen voor u belangrijk in verband met de bezorging. Wij geven u de datums hieronder.

Blad nr.Kopij datumVerschijnt
101 januari09 januari
215 januari23 januari
305 februari13 februari
426 februari05 maart
511 maart19 maart
625 maart02 april
715 april23 april
829 april07 mei
913 mei22 mei
1003 juni11 juni
1124 juni02 juli
1215 juli23 juli
1326 augustus03 september
1409 september17 september
1530 september08 oktober
1614 oktober22 oktober
1728 oktober05 november
1811 november19 november
1925 november03 december
2009 december17 december

In de Immanuëlkerk worden telkens als het blad verschijnt enkele exemplaren in de hal op de leesplank gelegd. Die zijn bedoeld voor gasten en anderen – lid of geen lid – die een keer een blad als proefnummer willen meenemen. Een abonnement op Samenloop bedraagt € 18,75 per jaar en kan alleen betaald worden met automatische incasso. Jaarlijks wordt het abonnementsgeld in de loop van maart geïncasseerd, hetgeen in Samenloop zal worden aangekondigd.

U kunt een machtigingsformulier voor toestemming van automatische incasso voor een nieuw abonnement hier downloaden. Vervolgens print u dit formulier, vult u de gegevens in en stuurt u het machtigingsformulier naar het onderstaande adres.

Een abonnement op Samenloop vraagt u aan via dit formulier.

Voor het opgeven voor een abonnement en correspondentie over een abonnement kunt u zich wenden tot:

Penningmeester Taakgroep Beheer Samenloop

Dhr. H. Zeggelaar
Wattstraat 5
3771AG Barneveld

T. 0342-415374

M. / WhatsApp 06-22388569
E. abonnementkerkblad@pgbarneveld.nl