Pionieren op de Biblebelt

crowdsourcen en casestudy in Barneveld

 

studiedag op 19 mei 2017

in de Immanuelkerk Barneveld, Achterdorpstraat 5

 


Waarom een aparte dag over pionieren op de Biblebelt?


1. Pionieren op de Biblebelt is anders dan elders in het land, voornamelijk doordat
* de verzadigingsgraad van geloofsgemeenschappen nogal hoog is,
* bijna iedereen op de Biblebelt toch een vrij strak omlijnd idee van 'kerk' heeft,
* de oecumene vaak stilstaat.

2. Als Protestantse Gemeente Barneveld hebben we energie, geld en formatie beschikbaar. We kunnen
* onze eigen geloofsgemeenschap versterken.
* dit inzetten om nieuwe wegen te gaan, pionierend, en te ontdekken wat wij 'buiten' te bieden hebben, en 'buiten' ons. Maar hoe?

Deze dag zal in het teken staan van het uitwisselen van ervaringen en ideeën van zoveel mogelijk Biblebelt-pastores. Daarnaast hopen wij als predikanten van de PG Barneveld op wijze raad waar we concreet mee verder kunnen.


Programma:


10.30 uur opening
10.45 uur inleiding op het thema door Nynke Dijkstra - Algra, presentatie van de Barneveldse situtie, inventarisering dilemma's.
 en gesprek!
12.30 uur lunch

 

Thema's om te bespreken


Intern of extern?
De PKN hanteert een definitie van pionieren die zegt: het gaat om het vormen van een nieuwe gemeenschap los van de bestaande kerk. Extern dus. Als het gaan om interne vernieuwing spreekt men van missionair werk.
Is die tweedeling wel zo strak te maken? Hoe zit het met randkerkelijken, tellen zij als 'binnen' of 'buiten'?
En is extern pionieren wel mogelijk op de biblebelt? Moet je dat wel willen?

Waar is nog ruimte?
In dorpen als Barneveld zijn heel veel kerken en geloofsgemeenschappen, mensen kunnen precies kiezen wat bij hen past. Waar zou nog ruimte zijn voor echt iets nieuws?
Misschien in de vrijzinnige hoek (dat doen ze in Ede)? Of onder migranten (dat doen ze in Veenendaal)?

Unique selling point van de middenorthodoxie

Of misschien zit de ruimte (zie boven) wel in het versterken van onze eigen identiteit. Want velen vinden die te vaag.
Wat is nou het bijzondere van onze gemeente/ soort gemeentes? Hoe kunnen we dat versterken in het pionieren? Of is het dan geen pionieren meer?

Gemeenteopbouw in een proces van (ver)(nieuw)bouw als feest voor het dorp?

Veel gemeentes zitten in het proces van fusie, kerksluiting, vernieuwbouw, herinrichting. Dat levert negatieve en positieve energie op. Hoe maak je dat te gelde op een manier dat het geen intern feestje wordt? Hoe laat je het hele dorp meevieren? Hoe bereik je de rand?

Kom je ook?

Voor alle (toekomstige en verleden) werkers in de kerk op de Bibelbelt hebben we deze dag georganiseerd. Graag horen we of je wilt komen! Mail naar predikanten@pgbarneveld.nl 

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens,
ds. Atzo Nicolai
ds. Philip Spaa
ds. Evert van Leersum
ds. Wilbert van Iperen
ds. Harmke Heuver

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland