Bloemenfonds

Tijdens iedere viering in onze kerkgebouwen wordt het liturgisch centrum door de leden van de bloemencommissie feestelijk aangekleed met bloemen of bloemstukken. Met kerkelijke hoogtijdagen wordt er extra feestelijk uitgepakt met liturgisch bloemschikken.Na afloop van de diensten worden de bloemen bezorgd bij gemeenteleden die ziek zijn, die thuiskwamen uit het ziekenhuis of als blijk van bemoediging en medeleven met hen die een moeilijke of vreugdevolle tijd doormaken.
Vindt u de bloemen / bloemstukken tijdens de diensten ook een waardevolle aanwinst van de vieringen? Bent u met ons van mening dat het bezorgen van de bloemen bij gemeenteleden een mooi gebaar is van omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn? Helpt u ons dan de activiteiten van de bloemencommissie voort te zetten door middel van uw financiële bijdrage.
U kunt uw bijdrage voor het bloemenfonds overmaken op rekeningnummer 4394.48.220 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Barneveld.
Mede namens de leden van de bloemencommissie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
De diaconie

Opbrengst actie Kerkbalans

De toezeggingen zijn geteld en de opbrengst van de actie kerkbalans is ongeveer € 440.000. Dit is € 28.000 minder dan geraamd. In % is dat 6%. Hoewel lager dan geraamd is het college van kerkrentmeesters, gezien de economische situatie, niet ontevreden met dit resultaat. Als college van kerkrentmeesters zullen we dit resultaat nog nader analyseren en wij zullen ook voorstellen doen om de begroting voor 2013 alsnog sluitend te krijgen.
College van Kerkrentmeesters

Talentenbank: nu ook digitaal aanmelden

U hebt allemaal een brief met formulier ontvangen waarmee wij uw talenten willen inventariseren. Hiermee kan de groep vrijwilligers die actief willen zijn voor onze gemeente worden vergroot. Tegelijkertijd kunnen wij dan gerichter mensen zoeken voor kleine en grote projecten.
Nu is het formulier ook digitaal beschikbaar. Dus heeft u het formulier (nog) niet ingevuld, dan kan dat nu ook online via dit formulier. Klik hier!

Minirommelmarkt zaterdag 10 november

Op zaterdag 10 november werd de minirommelmarkt gehouden. De vaste groep medewerkers heeft enorm de best gedaan om spullen te verkopen. Zo werd er een tehuis gezocht voor 2 mini rendieren. Er was koffie met cake en snert met roggebrood. Wie er niet geweest is krijgt over een half jaar opnieuw een kans. 

De opbrengst is: 1.000,31 oftewel: duizend euro en eenendertig cent.

De foto's van Gerda Drost staan hier.

 

Frisdienst 28 oktober KWALITEIT

Het is iets raars, de tijd.
Wat in het verleden was, is er niet meer,
wat in de toekomst ligt weten we niet
en het nu is al verleden tijd voordat we het vast kunnen houden.

En zo gaan we onze weg door de tijd,
we wachten, we huilen, we dansen, we lachen, we zwoegen,
we werken, we vrijen, we schelden, we zoeken, we kijken,
we genieten, we rouwen, we vechten, we eten, we stoppen…

en we zoeken in dat alles naar KWALITIJD.

Tijd die waardevol is,
die ons doet groeien,
die ons verrijkt en verdiept.

Kwaliteit, dat is: gevulde tijd.
Tijd die ertoe doet, die je meer mens maakt.

De Benedictijnse regel geeft drie handvatten om van tijd kwalitijd te maken, t.w. stabilitas, conversatio morum en obedientia.

Stabilitas
Dat wil zeggen: erbij blijven, niet weglopen. Zoals een boom geplant is en zijn wortels in de grond slaat om voeding te zoeken en vrucht te dragen. Van harte volhouden, ook als het even tegenzit. Trouw zijn aan je partner, je vrienden, het bedrijf waar je werkt. Niet dagdromen over later, maar hier en nu groeien en bloeien.

Conversatio morum
In het bedrijfsleven spreekt men over ‘dagelijks verbetermanagement’, in de kerk wordt het woord ‘dagelijkse bekering’ gebruikt. Wees bereid te sleutelen aan jezelf, want kleine mankementen kunnen het systeem laten vastdraaien. Het gaat er hierbij niet om dat je jezelf omtovert tot en ‘supermens’, maar dat je je levensstijl probeert te veranderen met kleine, haalbare dingen. Leer jezelf goede gewoontes aan, en (heel lastig) probeer slechte gewoontes af te leren.

Obedientia
Je kunt op verschillende manieren luisteren naar iemand. Soms gaat het verhaal je ene oor  in en het andere oor uit. De regel van Benedictus roept ons op goed te horen en te gehoorzamen. Zoals Jezus mensen hoorde en vanuit zijn hart overging tot handelen. Dus: hoor je man, je vrouw, je kind, je collega, die willekeurige voorbijganger en sta open voor het appel dat een situatie of persoon op je doet.

Tip: Lees vanuit deze drie handvatten Psalm 1! 

Hartelijke groet, 

Wilbert van Iperen

De foto's van de dienst vindt u hier.

Beroepingswerk

Zaterdag 20 oktober ontving de kerkenraad van mevrouw drs. H. (Harmke) Heuver uit Utrecht het mooie bericht dat zij het op haar uitgebrachte beroep zal aanvaarden. De vacature die ontstaan is vanwege het vertrek van ds Diemer de Jong naar Voorthuizen is hiermede vervuld. Via Samenloop en via de website zult u geïnformeerd worden over het tijdstip en plaats van de intrede en bevestiging van mevrouw Heuver.

 Arie van der Vliet
Secretaris kerkenraad & beroepingscommissie

Verslag DOE-dienst 7 oktober

Afgelopen 7 oktober vond de jaarlijkse doedienst plaats in de Immanuëlkerk. De foto's vindt u hier. Deze dienst, waarin de aandacht vooral uitgaat naar de jongere kinderen, was als vanouds een ‘heilige chaos’.  Eerst was er een verhaal en hebben we gezongen, daarna gingen we uiteen in verschillende groepen. Sommigen gingen een gebakje maken, anderen een versierde spiegel, weer anderen kregen les in de grondbeginselen van het drummen. Onderwijl kon er een kaarsje worden aangestoken voor iemand die we in gebed tot God wilden noemen. Weer terug in de kerkzaal hebben we het gemaakte en geleerde bewonderd en vervolgens in de voorbeden degenen genoemd voor wie een kaarsje aangestoken was. Het was goed om zo samen te zijn!

Het leek ons trouwens een goed idee om zo’n soort viering ook eens in een ochtenddienst te houden en dan bedoeld voor iedereen. Als iemand zin heeft om daaraan mee te werken, welkom!

Namens de voorbereidingsgroep van de Doedienst
Atzo Nicolai

www.pgbarneveld.nl

Vanaf vandaag (5 oktober 2012) is ons hoofddomein ook wel de url genoemd veranderd van www.protestantsegemeentebarneveld.nl naar www.pgbarneveld.nl. De lange versie (www.protestantsegemeentebarneveld.nl) blijft gewoon bestaan maar is een alias zoals dat in internettermen heet. www.pgbarneveld.nl typt een stuk makkelijker en is voor mailadressen handzamer. De "oude" mailadressen blijven gewoon van kracht, in de komende tijd zullen de mailadressen ook in @pgbarneveld.nl versie beschikbaar zijn. Een volledige lijst komt op deze site als deze klaar is. Voor vragen kunt u mailen naar webmaster@pgbarneveld.nl.

Verslag gemeenteavond 2 oktober

 Op dinsdagavond 2 oktober vond de eerste gemeentevergadering van de protestantse gemeente te Barneveld plaats. Deze vergadering kende maar één agendapunt: de verkiezing van een predikant in de vacature, die ontstaan was door het vertrek van ds. Diemer de Jong. Zo'n 200 mensen waren om 20.00u present in de kerkzaal van de Immanuëlkerk toen Eppie Fokkema als voorzitter van de kerkenraad de vergadering opende. Hij las uit 1 Tessalonicenzen 5  en ging ons voor in gebed. Toen was het woord aan Leen Kool de voorzitter van de beroepingscommissie. Hij vertelde ons welke route de beroepinscommissie sinds maart gevolgd heeft en vooral waarom Harmke Heuver aan de kerkenraad was voorgedragen voor beroep. Ook enkele andere leden van de beroepingscommissie vertelde enthousiast over hun indruk van Harmke Heuver. Daarna was het tijd om de kandidate te ontmoeten. Op verzoek van de beroepingscommissie had ze een voorwerp meegenomen om zichzelf te presenteren. Het was een vriendschapskring: vijf mensen verzameld rond het licht, die allemaal een andere kant op kijken, maar wel moeite doen om hun handen naar elkaar uit te steken. Een treffende beeld voor wat de gemeente van Christus voor haar ten diepste inhoudt.
Nadat er gelegenheid was voor de aanwezigen om vragen te stellen, waar vrijmoedig gebruik van werd gemaakt , werd Harmke Heuver en haar eveneens aanwezig vriend, vriendelijk verzocht de zaal te verlaten. Nu was het tijd voor de kerkordelijk voorgeschreven stemming. Naar goed gebruik vond deze stemming over een persoon schriftelijk plaats. Nadat de telcommissie de briefjes verzameld en geteld had, kon de uitslag bekend gemaakt worden. Een ruime meerderheid van meer dan 95% kon instemmen met de voordracht van de kerkenraad. Harmke Heuver is op een warme, hartelijk gemeenteavond verkozen als (eerste) predikant van de Protestantse gemeente te Barneveld.

Meer foto's vindt u hier.

FRIS Gospelworkshop op 9 september

Op de startzondag, 9 september 2012, is er een bijzonder evenement van de groep FRIS! Tussen 15.45 en 17.15 uur is er een workshop Gospelzang onder leiding van André Bijleveld. Na een gezamenlijke avondmaaltijd is er dan om 19 uur een heus optreden tijdens de FRIS dienst van die avond. Een geweldige kans om gospelzanger(es) te worden. 

Leeftijd en uw zangervaring zijn niet van belang. U wordt warm onthaald en goed begeleid. 

U kunt u aanmelden via dit mailadres: friskerkdienst@gmail.com

Meer informatie vindt u in deze flyer.

Kerkelijk bureau

De gegevens van het kerkelijk bureau, waar u uw wijzigingen kunt doorgeven als het gaat om leden, adressen etc, zijn nu correct opgenomen op de site. Kijk hiervoor onder het kopje Beheer en dan onderaan Kerkelijk bureau.

Startweek 7, 8 en 9 september 2012

Laatste vergadering van de kerkenraad


Maandag 18 juni 2012 heeft de kerkenraad voor de laatste keer vergaderd dit seizoen. Wij gaan de zomer in. Niet dat het helemaal stil valt. Zo wordt er hard gewerkt aan het werven van nieuwe ambtsdragers. Dat gaat bij het pastorale team (ouderlingen) nog niet goed. Nog niemand van de kandidaten heeft JA gezegd. Wij hopen dat er toch een aantal mensen zal zijn dat een tijdje mee wil werken aan het werk in de kerk. In andere colleges en voor de posities van de scriba en voorzitter zijn wel positieve ontwikkelingen te melden. Binnenkort meer daarover. 

Wij stonden ook stil bij de Fusiefeestweek. Een prachtige afsluiting van een langdurig en stevig proces. Veel werk is verzet door velen. Het resultaat mag er zijn. Wij voelen nu eenheid! Wij dankten God voor Zijn kracht die hij ons daarbij schonk. 

Ondanks het feit dat het de laatste vergadering was en mensen vermoeidheid zijn, waren er toch al weer ideeën voor het volgend seizoen. Mooi om te zien dat de nieuwe scriba die alvast een keertje mee kwam kijken, enthousiast was aan het einde van de vergadering. De sfeer is uitstekend!

Wij sloten de avond af met een hapje en een drankje. 

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland