Predikanten

De Protestantse gemeente te Barneveld heeft 4 predikanten in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder aan u voor inclusief hun contactgegevens.

Harmke Heuver 

Harmke Heuver (1986) is in januari 2013 bevestigd als predikant aan de protestantse gemeente Barneveld.
Een prachtig lied vind ik "Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte. En als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken. En dan weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht", een parafrase van Deuteronomium 32:11. Voor mij drukt dit lied over God als een adelaar die waakt over haar jongen heel goed zowel de menselijke vrijheid en zoektocht uit, als ook hoe God zich ontfermt over ons allen.

 

Pastoraatsgroepen: Jeugd
Bijzonder Pastoraat: Wijk 1
Telefoon: 0342-744117
E-mail: heuver@pgbarneveld.nl
Facebook: https://www.facebook.com/harmke.heuver

 

Jan Esveldt

Met ingang van 26 augustus 2018 neemt Jan Esveldt wijk 4 waar i.v.m. de vacature die onstaan is door het vertrek van Wilbert van Iperen. Jan is emeritus predikant, hij werkte tot voor kort in Nijkerk en hij woont met zijn vrouw in Amersfoort.

 

 

Bijzonder Pastoraat: Wijk 4
Telefoon: 033-2460860 of 06-29449002
E-mail: esveldt@pgbarneveld.nl

  

 

 

Atzo Nicolai

Atzo NicolaiAtzo Nicolai is in 2001 predikant geworden bij de Immanuëlkerk. 

Persoonlijke boodschap: ‘De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.’ Die tekst uit Jesaja 50 spreekt mij momenteel erg aan.

Ik haal daaruit de oproep om zo te luisteren dat de ander de ruimte krijgt om zich uit te spreken en zo te spreken dat bij de ander de oren open gaan. Als we in de nieuw ontstane gemeente elkaar zo zullen horen en aanspreken dan zullen we groeien als de ene gemeenschap waar de Stem van God gehoord en beantwoord wordt.


Pastoraatsgroepen: Bouwers
Bijzonder pastoraat: Wijk 3
Telefoon: 0342-464484
E-mail: nicolai@pgbarneveld.nl
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001968324636

 

Philip Spaa

Philip SpaaPhilip Spaa (25 augustus 1966) is in 2004 predikant geworden bij de Bethelkerk. 

Favoriete uitspraken: "Een mens weet pas dat hij iets weet, als hij weet dat hij niets weet" (Socrates)
en "komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen" (Gez. 242 LvdK).

Pastoraatsgroep: Senioren
Bijzonder pastoraat: Wijk 2
Telefoon: 0342-420817
E-mail:  spaa@pgbarneveld.nl
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002196554371

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland