Rooster verschijnen Nieuwsbrief en aanleveren kopij voor Nieuwsbrief

Ook in 2022 zal de tweewekelijkse Nieuwsbrief met nieuws over de kerkdiensten, het pastorale nieuws en een agenda verschijnen. Daarnaast, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die overblijft, zal er nog informatie kunnen worden gegeven over bijv. een bijzonder collecte of een bijzondere activiteit uit de agenda.

Hieronder worden de data voor de tweede helft van 2022 vermeld waarop de Nieuwsbrief verschijnt alsmede de data waarop de kopij daarvoor moet worden aangeleverd. Kopij kan worden gestuurd naar nwbrf@pgbarneveld.nl.   

Kopij inleveren uiterlijkVerschijnt
26 augustus 2022 19.00 uur27 augustus 2022
08 september 2022 19.00 uur09 september 2022
22 september 2022 19.00 uur   23 september 2022
06 oktober 2022 19.00 uur07 oktober 2022
20 oktober 2022 19.00 uur21 oktober 2022
03 november 2022 19.00 uur04 november 2022
17 november 2022 19.00 uur18 november 2022
01 december 2022 19.00 uur02 december 2022
15 december 2022 19.00 uur     16 december 2022
29 december 2022 19.00 uur     30 december 2022