Beste gemeenteleden,

Eind 2023 zijn, mede op verzoek van meerdere gemeenteleden, de eerste gesprekken over een evaluatie van de kringviering van het heilig avondmaal gestart.  Het resultaat daarvan was dat we een proef gingen doen met het lopend avondmaal. Op 2 juni hebben we voor de tweede keer een lopend avondmaal gevierd zodat u beide vormen hebt kunnen ervaren. Het tweede onderdeel van de evaluatie is dat we daarna de gemeente vragen naar hun beleving/behoefte van deze vormen.

Daarvoor kunt u nu onderstaande vragenlijst invullen.

De resultaten van de vragenlijst zullen worden verzameld en aan de hand daarvan zal er in het najaar een voorstel aan de kerkenraad worden voorgelegd.

Eventueel kunt u extra informatie die u met ons wil delen en hierboven niet kwijt kunt doorgeven aan de diaconie: diaconie@pgbarneveld.nl