Nieuws

Blijf op de hoogte

Kindernevendienst Online zondag 30 mei

Bekijken

Ds. Harmke vertelt door middel van Godly Play de parabel van de Goede Herder

Bekijken

Vragenlijst viering Heilig Avondmaal in de Emmaüskerk

Bekijken

Groene snipper: meditatie uit Taizé

Bekijken

Geef voor de Emmaüskerk in wording

Bekijken

Vlog predikantenteam over de vernieuwbouw deel 4

Bekijken

Formulier bijdrage vernieuwbouw

Bekijken

Kindernevendienst online zondag 23 mei

Bekijken

Kliederkerk Picknick zondag 30 mei

Bekijken

ZWO / Kerk in Actie Pinkstercollecte 23 mei 2021: Bijbelverhalen brengen hoop in Egypte

Bekijken

Ds. Harmke Heuver gaat een Bijbelverhaal vertellen op de manier van Godly Play

Bekijken

Jongerentheater PgBarneveld: Emmaüsgangersverhaal

Bekijken