Ons Moderamen, zeg maar dagelijks bestuur, bestaat minimaal uit een preses (voorzitter), een scriba, een predikant, een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. In de praktijk worden, om de continuïteit te waarborgen, vanuit de colleges twee personen afgevaardigd.
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, plannen en leiden van vergaderingen en beslissen over zaken die geen uitstel gedogen. De plaatselijke regeling van de PKN dient hierbij als basis. Naast de genoemde taken bereidt het Moderamen ook de vergadering van onze Kerkenraad voor.

Teamoverzicht

Preses (Voorzitter)

Eppie Fokkema

Scriba

Gert Versteeg

Predikant wijk 3 & pastoraatsgroep bouwers

ds. Atzo Nicolai

Predikant wijk 2 & pastoraatsgroepen plussers en senioren

ds. Philip Spaa (re-integratie, waarnemer ds. Jan Esveldt)

Voorzitter kerkrentmeesters

Wim Broekhuizen

2e penningmeester kerkrentmeesters

Aernout Vos

Voorzitter Diaconie

Rob Schut

Secretaris Diaconie

Harnold Plat

Voorzitter Pastoraalteam

Aaldert van der Horst

Ouderling Senioren

Elly Fiege