Datum 31 december 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


zingen psalm 90: 1 en 2

stil gebed

bemoediging en groet

lied 248: 1, 2 en 3

gebed

schriftlezing: psalm 103: 1 t/m 14

zingen lied 103c: 1

schriftlezing: psalm 103: 15 t/m 22

zingen lied 103c: 5

preek

Noa en Daniel zingen ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’, van Dietrich Bonhoeffer

Door goede machten trouw en stil omgeven,

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,

en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,

o Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,

die Gij hier in ons duister hebt gebracht,

breng als het kan ons samen, geef ons vrede.

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens,

is zeker met ons elke nieuwe dag.

zingen lied 90a: 1, 3 en 6

gebeden

inzameling van de gaven

Noa en Daniel zingen ‘Onze Vader verborgen’, van Huub Oosterhuis

Onze vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood

gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst

kome wat komt.

zingen lied 704

uitzending en zegen