Datum 31 december 2021
Aanvang 16:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps. 90: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. ps. 90: 8

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Prediker 1: 2-11

. korte overdenking. 5 voor 12

. Lied 885: 1,2

. 2e Schriftlz: Prediker 3: 1-8

. korte overdenking.  12 uur

. Lied  903: 1,4

. 3e Schriftlz: Prediker 9: 7-9

. korte overdenking. 5 over 12

. Lied 704: 1,2,3

. muzikale meditatie

. geloofsbelijdenis, Sytze de Vries

. antwoordlied lied 489: 1,2

. gebed

. slotlied Lied 90a: 1,3,4

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.