Datum 31 oktober 2021
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. W.G. van Iperen
1e collecte ZWO / Kerk in Actie : Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Orgel kleine kerkzaal


Orde van de dienst   

Avonddienst, protestantse gemeente Barneveld

voorganger: ds. Wilbert van Iperen                                                                         


Muzikale omlijsting:                                                                                                 
het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavoca’ o.l.v. Luthine Postuma                            
Jan Broekhuis (piano)                                                                                                         
Karel van Ingen (orgel)                                              

Voorafgaande aan de dienst: orgelspel


Intrada: Kavóca zingt ‘Laudate’ – Nysted’ en aansluitend
                                    ‘Laudate Dominum’ – Taizé (procession) teksten zijn idem

Laudate Dominum
– Taizé (procession)  
Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia!                         Looft de Heer, alle volken. Halleluja!


Afkondiging, gevolgd door stilte

Vanuit de stilte klinkt Lied 360 ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’: K1 en A2 (zetting SATB)

K1:

A2:

Gij zijt de Gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de Bron waaruit het Leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

Groet en bemoediging

Koor zingt
ter inleiding op het gebed ‘Heer Raak mij aan met Uw adem’ Lied 695: 1 en 2 zett:SATB

Gebed van toenadering

Psalmgebed: Psalm 46

  • zingen: vers 1 (allen eenstemmig)
  • lezen: vers 5 t/m 8 (onberijmd) 
  • zingen: vers 3 (allen eenstemmig)

Kavoca: ‘Ein feste Burg’ – J.S. Bach (1685-1750)/t: M. Luther (1483-1546) (BWV Cantate 80)
A1K2

           
1. Een vaste Burcht is onze God, 

een Toevlucht voor de Zijnen.

Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan,
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

2. Das Wort sie sollen lassen stahn 
   und kein’ Dank dazu haben.       
   Er ist bei uns wohl auf dem Plan
mit seinem Geist und Gaben.                                                                                 
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib:                                         
lass fahren dahin,                                                     
sie haben’s kein’ Gewinn,                                        
das Reich muss uns doch bleiben.                          


Inleiding op de eerste lezing – ‘Muziek als medicijn’


Lezing: 1 Samuël 16: 14-23
David verdrijft de kwade geest van Saul

14De geest van de HEER had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER hem een kwade geest, die hem kwelde. 15Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u door een kwade geest wordt gekweld. 16U hebt maar te bevelen, heer, en uw dienaren staan klaar om iemand voor u te zoeken die lier kan spelen. Hij kan dan muziek voor u maken wanneer u door de kwade geest van God wordt bezocht; dat zal u goeddoen.’ 17‘Doe dat,’ zei Saul. ‘Zoek iemand voor me uit die goed kan spelen en laat hem bij me komen.’


Tussenzang Allen en koor Lied 360: 5 (1524) – M. Luther (Wittenberg)

                      5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
                        Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
                        geen ongeval ons leven schaadt.

vervolg lezing: 18‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’ 19Saul stuurde boden naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur me uw zoon David, die uw schapen en geiten hoedt.’ 20Isaï gaf zijn zoon David voor Saul een ezel beladen met brood mee, en ook een zak wijn en een geitenbokje. 21Zo kwam David bij Saul in dienst. Saul raakte zeer op hem gesteld en benoemde hem tot zijn wapendrager. 22Aan Isaï liet hij vragen: ‘Ik ben zeer tevreden over uw zoon. Mag hij voorgoed bij mij in dienst komen?’ 23En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed: de kwade geest liet hem dan voor even met rust.

Zingen:

eerst instrumentaal (orgel)

waarna zingen 1e x Koor, waarna Allen Lied 426 ‘God zal je hoeden’ – J. Bell                        God zal je hoeden, Christus je voeden,
                        Geest van hierboven geeft zin en zicht,
                        God schenkt je warmte, geneest en omarmt je
                        Vriend in het duister en Gids naar het Licht.

Inleiding op de tweede lezing – ‘God de lof zingen’

Lezing: Efeziërs 5: 15-20 15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Zingen: Dear Christians One and all rejoice/Zing nu de Heer, stem allen in (1523) (NLB 654) – Lutheran Hymnal 387) M. Luther (1483-1546)/arr. P. Leddington Wright

K1A2
Alleluia (acclamatie)                                     

1. Dear Christians, one and all rejoice                     

with exultation springing.                                          

And with united heart and voice                                                                  
and Holy rapture singing.                                                                 

Proclaim the wonders God has done                                              
how His right arm the victory won.                           

What price our ransom cost Him.
                                                                                                                      

(met bovenstem)2. Zing nu de Heer, stem allen in,
met ons die God lofzingen.
Want Hij deed ons van het begin,
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht,
in ‘t Licht geroepen en bedacht,
met louter Zegeningen.

Koor: Alleluia (acclamatie)

Gebeden

  • Lied 512: 1, 2, 6 en 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed             Allen en koor nog toevoegen
  • Stil gebed
  • Avondgebed naar Maarten Luther
  • Stil gebed
  • Onze Vader

      tot in Eeuwigheid
(LvdK 48: 10 aansluitend als gezongen Amen)

  • Zingen: Lied 48: 10 Amen dat is: zo zal het zijn                          Allen en koor nog toevoegen


Inzameling van de gaven (KORT)

A Mighty Fortress is our God – arr. J. Rutter (b. 1945)/m: J.S. Bach (1685-1750)/ t: M. Luther (1483-1546)
A1 – K2 en 3 – A4

1. A mighty Fortress is our God, 

a Bulwark never failing.                                         
Our Helper He amid the flood                                           
mortal ills prevailing: 

for still our ancient foe 
doth seek to work us woe; 
His craft and power are great
and armed with cruel hate, 
on earth is not His equal.                                      

2. Did we in our own strength confide,

our striving would be losing;                                     

Were not the right Man on our side,                         

the Man of God’s own choosing.                              

Dost ask who that may be?                                      

Christ Jesus, it is He,                                               

Lord Sabaoth His Name,                                         

from age to age the same                                        

and He must win the battle.                                     

3. And though this world, with devils filled,

should threaten to undo us,                                     

we will not fear, for God hath willed                         

His truth to triumph through us.                                

The Prince of Darkness grim,                                              

we tremble not for him;                                 

his rage we can endure,                                           

for lo! his doom is sure:                                            

one little Word shall fell him.                                    


4. That Word above all earthly powersno thanks to them, abideth.                                             

The Spirit and the gifts are ours                          

through Him who with us sideth.                        

Let goods and kindred go,                                    

this mortal life also;                                               

the body they may kill,                                          

God’s truth abideth still;                                         

His Kingdom is forever!                                         


Slotlied: Lied 150a: 3a en 4b          Geprezen zij God

(met bovenstem)
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem, die alles ons geeft.
Om Zijn goede schepping, om hemels genot,
Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Om Zijn goede schepping, om hemels genot,
Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Amen.


Zegen

Tijdens uitlopen (recession) God onze Vader, trek met ons mee

                                                                                           (1524) – M. Luther (Wittenberg)

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.