Datum 31 oktober 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Predikanten PG Barneveld
1e collecte ZWO / Kerk in Actie : Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Orgel kleine kerkzaal


voorgangers: Adriaan Plantinga, Jan Esveldt, Philip Spaa en Atzo Nicolai

ouderling: Rino Bakker

diaken: Jan Verbruggen

organist: Fokko Bennen

mmv een projectkoor olv Astrid Krause en van Revelation

lector: Ans Boer

kindernevendienst: Yvette van Rheenen en Mirjam Bakker

koster: Adwout Groenevelt, Rudi Ruitenbeek en Wim van Ginkel

beamer en beeld:

inzingen: 

1 canon Taizé Gloria

2 Amen Adonai

welkom

zingen lied 898: 1 en 4

bemoediging en groet

kort woord door Irna Hoitink

zingen lied 705 (Opwekking)

Aan de maaltijd wordt het stil,

Als de Meester knielen wil,

En vol liefde als een knecht

Elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,

Dit is wat de wereld ziet van Mij,

Als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde

Aan de ander

Dien de ander

Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,

Wat er ook gebeurt,

Dien de ander,

Zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,

Als wij doen wat Jezus wil

En gaan dienen als een knecht,

Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,

Dit is wat de wereld ziet van Mij,

Als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde

Aan de ander

Dien de ander

Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,

Wat er ook gebeurt,

Dien de ander,

Zo heb Ik ook jou liefgehad.

gebed om ontferming

glorialied canon Taizé Gloria

gebed bij de opening van de Schriften

aandacht voor de kinderen

lezing Lucas 10: 1 t/m 11

zingen lied 806: 1 en 3, onder het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

preek

koor Verleih uns Frieden, Felix Mendelssohn

Schenk ons vrede, vol genade,

Heer God, in onze dagen.

Er is toch nergens iemand anders,

die voor ons de strijd aan zou gaan.

dan U, onze God, alleen.

zingen lied 638 (Opwekking, zie onder)

Wie is als Hij?

de Leeuw maar ook het Lam,

gezeten op de troon.

Bergen buigen neer,

de zee verheft haar stem

voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,

wanneer de zon opkomt

totdat ze ondergaat.

Prijs Adonai,

alle naties van de aard’

alle heiligen; aanbid Hem.

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

mededelingen

de kinderen komen terug

zingen lied 416: 1, 2 en 4

uitzending en zegen, afgesloten met Amen Adonai (koor + allen)

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.