Datum 31 juli 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 95: 1,2

. bemoediging en groet

. Ps. 95: 3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Pred. 2: 1-11, 24,25

. Lied 720: 1,3,5

. 2e Schriftlz: Lucas 5: 33-39

. Lied 221: 1,3

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 978: 1,3,4

. gebed

. zingen Apostolische Geloofsbelijdenis

(. Kollekte)

. slotlied Lied 704: 1,2

. zegen