Datum 31 juli 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom

Zingen:                                                          Psalm 92 : 1, 2 en 3

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Zin van het leven’

Kyriegebed, na elke intentie              Lied 301 c

Glorialied                                                      Lied 304 : 1 t/m 3

Gebed bij de opening van de Schriften

Bijdrage Kindernevendienst

Lezing Eerste Testament:  Prediker 2 : 1 t/m 11  

Zingen                                                           Lied 807 : 1 t/m 3 en 5

Evangelielezing: Lucas 12 : 13 t/m 21

Zingen                                                           Lied 718 : 1 t/m 4

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen                                                           Lied 974 : 1, 2 en 5

(Afkondiging overlijden)

Mededelingen

Gebeden

Slotlied                                                          Lied 993 : 1, 2 en 3

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                          Amen, amen, amen

Orgelspel

Collectes bij uitgang