Datum 31 januari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

lector: Janette Hiemstra

organist: Alex Feijen

zang: Astrid Krause

koster: Rudi Ruitenbeek

beamer: Niels Gilles, Thijs den Otter, Jan Volkers, Jan Strunk

 

Orde van Dienst

zingen psalm 66: 1 en 2

bemoediging, groet en gebed

zingen lied 981: 1, 3, 4 en 5

lezing Marcus 1: 21 t/m 28

zingen lied 530

preek

filmpje over gevelplanten

zingen lied 904: 1, 4 en 5

gebeden

mededelingen

zingen lied 978: 1, 3 en 4

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.