Datum 30 oktober 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Stilte

Welkom

Lied 287: 1

Daarom zijn we hier (woord van vertrouwen en groet)

Gebed

Lied: You Say – Lauren Diagle – door Young Talents

In gesprek met

Lied 833

In gesprek met de Bijbel / Lezing 1 Samuel17:23-24; 26-33; 37-40

Lied uit de workshop

Aandacht voor evt. overlijden / collectedoelen / bloemen

Gebed

Slotlied : Avondlied van Sela