Datum 30 oktober 2022
Aanvang 11:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


In de alternatieve ochtendviering in de kleine kerkzaal gaat voor ds. Klaas Holwerda. Ds. Holwerda is vorig jaar met emeritaat gegaan als predikant van de Nassaukerk te Amsterdam. Hij was eerder direct betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek. In deze viering, waarin hij beelden van kunst zal gebruiken in de verkondiging, staat uit het Lucasevangelie het verhaal van Zacheüs centraal. Ali de Boer bespeelt het orgel. 


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

De gemeente staat op en zingt het aanvangslied

Aanvangslied: Liedboek 657: 1

(Stil gebed vervalt)

Bemoediging en groet

De gemeente gaat weer zitten

Kyriegebed

Glorialied: Liedboek 657: 3, 4

Gebed bij de opening van de Schriften: Liedboek 944: 1, 3

Gedicht: Val (vrij naar Psalm 121, Liedboek pagina 350)

Schriftlezing: Lukas 19, 1-10

Lied: Liedboek 186 (allen 1, 3, 5 – solo 2,4)

(eventueel afgewisseld met een lied)

Beeldmeditatie

Meditatief orgelspel

Lied: Liedboek 928

Gebeden

dankgebed, voorbeden

stil gebed, Onze Vader (?)

Bloemengroet, mededelingen, collectedoelen aankondigen (collecte is bij uitgang)

Slotlied (staande): Liedboek 531: 1, 2

Uitzending en zegen

            Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel