Datum 30 oktober 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Kerk in Actie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, stilte, welkom

. Ps 111: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 111: 5

. kyriegebed

Tijdens het gebed wordt lied 1005: 2,3,4 gezongen, tussen de gebeden telkens 1 couplet

. loflied: Lied 146c: 1,5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kinderen gaan naar de kindernevendienst

. 1e Schriftlz: 2 Kon. 5: 1-19a

. Lied 23c: 1,2,5

. 2e Schriftlz: Romeinen 3: 21-26

. Lied 302: 1,2

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 723: 1,2

. gebed

. kollekte-aankondiging

Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de nevendienst en kunnen kinderen uit de crèche opgehaald worden.

. slotlied Lied 425

. zegen