Datum 30 juli 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Gemeente staat op en zingt: Psalm 66 : 1, 2, en 7

Bemoediging en Groet

Gemeente gaat zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste lezing: Jona 2 : 1 t/m 10  – lector

Zingen: Lied 350 : 1 t/m 4

Tweede lezing: Matt 14  : 22 t/m 33 – lector

Zingen: Lied 350 : 5 t/m 7

Overweging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 978 : 1 t/m 4

Geloofsbelijdenis

Lied 344 : 1 t/m 3

Gebeden – afgesloten met het bidden van Onze Vader

Mededelingen, bloemengroet

Collecteaankondiging (Inzameling van de gaven bij uitgang)

Zingen: Slotlied 969 : 1 t/m 4 (staande)

Zegen

Gemeente zingt: ‘Amen, amen, amen’

Orgelspel