Datum 30 juli 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

.

Ps 122: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige

Geest.

A: Amen.

.

Ps. 122: 3

. kyriegebed

loflied: Lied 289: 1,3 “Heer het licht van liefde…”

.

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: 1 Kon. 3: 2-15

Lied 912: 1,2,5,6 „Neem mijn leven laat het Heer…”

. 2e Schriftlz: Mat 13: 44-46

Lied Evangelische Liedbundel 58: 1,3 „Zoek eerst het koninkrijk van God”

preek

. muzikale meditatie

.

Lied 756: 1,2,4,6

. mededeling van overlijden

. gebed

. kollekte-aankondiging

slotlied Lied 838: 1,3 “O grote God die liefde zijt…”

. zegen