Datum 30 april 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Muziek vooraf

Stilte voor je eigen gebed

Welkom

Lied 119a: 1, 4

Woord van vertrouwen en groet

Gebed

Lied 906: 1, 2, 8

Lezing: Exodus 32:1-14

Lied: Psalm 106: 7, 8, 9

Overdenking

Meditatieve muziek

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte

Slotlied: 248 : 1, 2, 3, 4

Zegen