Datum 30 januari 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.

medewerkenden:

Adriaan Plantinga, voorganger

Wilma Gorissen, ouderling    

HJ van de Kolk, diaken

Erik van Veelen, organist        

Yvette van Rheenen, kindernevendienst

Wiep Brouwer, lector

Ruminata Shemeza Imana + Myrte Feenstra, dansers

Siobhan van Druten, choreografe

Wim van Ginkel, koster

technici: .. .. ..

orgelspel

meditatieve tekst door Wilma Gorissen, ouderling van dienst

lied 275: 1,2,3  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

v        Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v        Laat uw licht over ons schijnen;

          kom ons te hulp in ons tekort

          en sta ons bij van dag tot dag,

          opdat wij mogen ontdekken het spoor van Jezus Christus,

a        AMEN.

kyriegebed, beantwoord met:

KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON, KYRIE ELEISON.

Glorialied lied 871: 1,2,3 Jezus zal heersen waar de zon

gebed bij de opening van de Schrift

lezing: psalm 130

lied 130 a

Kolossenzen 3: 13 – 17

de kinderen komen naar voren

verhaal voor kleine en grote oren met daarin opgenomen: dans op klaviermuziek van Alberto Ginastera (American Prelude No. 8) en George Gershwin (Prelude No. 1)

lied 839: 1,2,3 Ik danste die morgen toen de schepping begon

de kinderen gaan naar hun eigen ruimte

overdenking

orgelspel

lied 970: 1,2,3 Vlammen zijn er vele [tijdens dit lied komen de kinderen terug]

mededelingen, collectebestemmingen, kerkbalans

bloemenbestemmingen

eventuele overlijdensafkondiging

dank- en voorbeden,  stil gebed, Onze Vader

lied 763: 1,3,5 Zij zullen de wereld bewonen

zegen

orgelspel