Datum 29 mei 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen psalm 47: 1 en 2

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 248: 1 t/m 4

RONDOM HET WOORD

gebed

schriftlezing Handelingen 1: 12-14

zingen lied 667: 1, 2 en 3

schriftlezing Handelingen 1: 15-26

zingen lied 667: 4, 5 en 6

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 695: 1, 2 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

inzameling van de gaven

zingen lied 655: 1, 2 en 4

uitzending en zegen