Datum 29 mei 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger drs. H.R. van Riezen uit De Glind
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


 • Orgelbespeling
 • Stilte
 • Liturgische tekst en welkom door ouderling
 • Inleiding op de dienst door Roel van Riezen

De gemeente gaat staan

 • Intochtslied: Liedboek 891 Heer ik kom tot U (dus niet Opwekking!)
 • Bemoediging en Groet

De gemeente gaat hierna zitten

Inkeer en uitweg met psalm 51

 • Schuldbelijdenis, met twee liederen:
 • Zingen door Klaas Beens: Jan Rot, Halleluja (refrein door gemeente meegezongen) (geinspireerd door psalm 51)
 • zingen psalm 51 vers 1 en 3 (ontferm U God)
 • woord van vergeving met (gelezen) psalm 51 uit Beeldspraak
 • Nieuw perspectief na vergeving: zingen psalm 51b (Create in me a new heart)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst
 • Bijbellezing: 1 Samuel 16 vers 1, 10-23
 • Samen zingen: 865 Komt nu met zang
 • Uitleg en verkondiging.
 • meditatief orgelspel
 • Samen zingen 834 Vernieuw Gij mij
 • Gebeden 1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in
               2. Stil gebed
               3. Het Onze Vader.
 • Bloemengroet, mededelingen, collectedoelen aankondigen
 • kinderen van de kinderdienst komen weer terug

Voor het slotlied gaat de gemeente staan

 • Slotlied: psalm 67 vers 1 plus refrein (nieuwe psalmberijming).
 • Zending en zegen.
 • Slotlied (vervolg): psalm 67 vers 2, refrein, 3 en refrein (nieuwe psalmberijming)
 • orgelspel.