Datum 29 januari 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger dhr. J. Kroon uit Barneveld
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Deel je tafel, deel je hart!

Met wie zou jij wel een keer aan tafel willen zitten? We kunnen de vraag ook omdraaien: met wie zou je echt niet aan één tafel willen zitten? Deze weerstand tegen hem of haar kan te maken hebben met afkomst, status, huidskleur, levensovertuiging etc. Zondagavond29 januari a.s. hopen we getuige te zijn van een diner waarvoor Jezus een uitnodiging gekregen heeft. We lezen erover in het evangelie van Lukas, hfst. 7 vers 36 t/m 50. Gastheer Simon wil met Jezus wel zijn tafel delen maar of hij zijn hart met Hem wil delen is de vraag. Ook wordt het diner verstoord door een vrouw die geen uitnodiging gekregen heeft; zij laat ongevraagd zien wat het betekent om je hart met Jezus te delen.

Cock Kroon (Barneveld)
Kerkelijk Werker Hervormde Maranathakerk Lunteren

*************************************************************

Orde van Dienst


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: Psalm 100 : 1, 2, 3, 4

Bemoediging en groet

De gemeente gaat weer zitten

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing door lector/lectrix: Lukas 7:36-50

Zingen: NLB 23c : 1, 2, 4

Verkondiging: Deel je tafel, deel je hart!

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 381 : 1, 3, 6

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Instemmingslied: NLB 904 : 1, 5

Avondgebed

Mededelingen, bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied: NLB 146c : 1, 3, 7

Uitzending en zegen

            Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel