Datum 29 januari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom

Zingen:                                                          Psalm 66  : 1 en 2

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Wat maakt je gelukkig?’

Kyriegebed

Glorialied                        gelegenheidskoor: ‘Magnificat’ – Taizé

Gebed bij de opening van de Schriften

Bijdrage Kindernevendienst

‘Voor mij is geluk’ – You Tube – https://youtu.be/RESqGpIyoxA

Lezing Eerste Testament:  Sefanja 2 : 3  en 3 :  9 – 13 – Wim Moggré  

Zingen                                                           Lied 763 :  allen: 1 en 2; 3 mannen; 4 vrouwen; 5 allen

Evangelielezing: Matteüs 5 : 1 t/m 12 – Wim Moggré 

Zingen                                                           Lied 989 : 3 t/m 10 – gaarne de melodie voorspelen

Uitleg en verkondiging

Orgelmuziek: J.S. Bach – ‘Jesu bleibet meine freude’

Zingen: Lied 974 : 1, 2 en 5

Gelegenheidskoor: Lied 309a

(Afkondiging overlijden)

Mededelingen

Gebeden

Zingen ‘Onze Vader’ = Lied 1006

Slotlied                                                          Lied 650 : 1, 2 en 7

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                          Amen, amen, amen

Orgelspel

Collectes bij uitgang