Datum 28 november 2021
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


IN DE KERK GAAT VESPER NIET DOOR

MET STOMHEID GESLAGEN

V: Adriaan Plantinga  L: Sylvia Breedveld   O: Alex Feijen  M: Adriaan Plantinga piano + zanggroep

C: Frits Gombert   Andre Benus: Beeld; Wim Moggré:  Beamer

Bas Breedveld : Presentatie.     presentatiemaker: Bas Breedveld

Stilte

V: De nacht is ver gevorderd.

A: Wij wachten op de morgen.

V: Vrede zij met u.

A: De vrede zij met u.

V: Wij roepen God aan

A: Wij bidden om het licht.

V: Heer, wend U tot mij

A: en wees mij genadig.

V: Houd mij in leven.

A: Wees Gij mijn redding.

V: Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

A: Amen.

Lied 463 – Licht in onze ogen.         Alle cpl., wisselzang (1 Zgr., 2 Al, 3 Vr, 4 Mn, 5 Al, 6 Vr, 7 Mn, 8 Al)

Aanhef psalmgebed, begeleid gezongen:  ‘Haast U, o Heer tot mijn hulp en wees tot mijn redding gereed.’

Psalm 25 – Mijn ogen zijn gevestigd

Antifoon, onbegeleid:  ‘Naar U gaat mijn verlangen. Op U vertrouw ik’.

zingen: ps 25  cpl. 1      

lector leest: vs. 1-22  

zingen: antifoon en cpl. 10

Wij wachten stil totdat Hij komt. De mensenstemmen zijn verstomd. Een engel schrijft geschiedenis, zegt wat niet uit te leggen is.

  

woorden ter inleiding door de voorganger

Lucas 1: 5-25 – De aankondiging van de geboorte van Johannes.

Lied 464 : 1, 2 – Een engel spreekt een priester aan.

stilte   

improvisatie over lied 464 (piano door Adriaan)

Lied 157a: Mijn ziel maakt groot de Heer

Lied 141 : 2: Laat Heer, mijn gebed…(Gelijk met het zingen van dit lied wordt de wierook aangestoken)

Liedboek 367k – Hoor ons bidden, God en luister  

voorbede 1     (acclamatie) Liedboek 367k – Hoor ons bidden, God en luister  

Elke voorbede wordt afgesloten met de acclamatie

voorbede 2,3, 4? 5? Laatste voorbede afgesloten met ‘Amen’.

lied 367k in canon (1e x  zanggroep, daarna allen)

Lied 1006 – Onze Vader in de hemel.

Lied 440: 1-4    (wisselzang)   – Ga, stillen in den lande.

V: God van Jacob, doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht om de dag te begroeten,

waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is in levende lijve – Jezus, de zoon van de mensen,

onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

V: De Heer zal bij u zijn.

A: De Heer zal u bewaren.

V: Wij mogen gaan in zijn licht en vrede.

A: God zij dank.Lied 421 – Vrede voor jou

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.