Datum 28 november 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


muziek-/zangdienst

. organist: Martin Moree

. lector: Mirjam bakker

. zanggroep: Tanja Obalski, Franske van der Wiel en Astrid Krause

AANVANG

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 24: 1,4

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. aansteken van de eerste adventskaars

. zanggroep zingt: “Komm Gottes Licht”

. kyriegebed

. Lied 439: 1,2. “verwacht de komst des Heren”

WOORD VAN GOD

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kindernevendienstproject, filmpje, projectlied

Deel 1

. 1e Schriftlz: Micha 5: 1-4a

. zanggroep Ps 121 Mendelssohn

. korte overdenking

. lied 442: 1,2 “Op U mijn Heiland blijf ik hopen”

Deel 2

. 2e Schriftlz: Lucas 5: 1-5

. Lied 451: 1,2,5 „Richt op uw macht, o Here der heerscharen”

. korte meditatie

. zanggroep “Veni Domine” Mendelssohn

Deel 3

. 3e schriftlezing: Romeinen 8: 22-24a

. Lied: 444: 1,2,4. “nu daagt het in het oosten”

. korte overdenking

. zanggroep: “Es kommt ein Schiff geladen”

ANTWOORD VAN MENSEN

. afkondiging van overlijdens

. gebed

. kollekte aankondiging en mededelingen

. kinderen komen terug

. slotlied Lied 440: 1,3,4 “Ga stille in den lande”

. zanggroep: “Laudate Pueri” (Mendelssohn)

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.