Datum 28 augustus 2022
Aanvang 14:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte HOOP collecte 28 augustus 2022: Energierekening Altersheim Nikodemus
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Inleidende muziek


We worden stil – om onze gedachten tot rust te brengen en te beginnen aan de dienst

Welkom door ouderling van dienst

[handdruk ouderling van dienst aan Wim den Braber, die dit deel van de dienst leidt]

Lied 273 ‘Loof God die zegent’ : 1, 2, 4

Stil gebed

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt

V: Zijn trouw duurt eeuwig

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus

goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen

[De ouderling van dienst zegt dat de kerkenraad deze dienaar van het Woord beroepen heeft, licht eventueel toe waarom, geeft aan dat de procedure zonder bezwaar is verlopen en vraagt ds. Wim den Braber om Marieke den Braber, te verbinden aan de Protestantse Gemeente Barneveld]

Bevestiging

Gebed

Zegen door ds. Wim den Braber

Zegen door collega’s van PG Barneveld

Zegen door gemeenteleden

Allen staan

Voorganger

Gemeente van Christus,

Wilt u Marieke den Braber van harte in uw midden aanvaarden als uw voorganger,

helpen en terzijde staan en in uw gebeden blijven gedenken?

Belooft u met haar de weg ten leven te gaan vanuit de hoop die in ons is?

Gemeente:

JA, DAT BELOVEN WIJ!

Lied 150a ‘Geprezen zij God’

[vanaf nu neemt Marieke de dienst over]

Gebed

Moment voor de kinderen

Lezing door lector: Deuteronomium 6:4-9 (NBV21)

Overdenking ‘Waarom zou je het geloven?

Young Talents zingt het Emmauslied [Hij kan zomaar naast je lopen / Rikkert Zuiderveld]

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gezongen Onze Vader: Lied 1006

Kinderen komen terug uit de oppas en de kinderdienst

[eventueel kan hier iets door de kinderen worden gedaan]

Benoemen van de collectedoelen en bloemen

Lied 96 uit de bundel Op Vleugels ‘Ga maar gerust’ (melodie: Finlandia): 1, 3

Gezongen zegen door voorganger (1e keer) en gemeente (2e keer) : Lied 426 en daarbij behorend Amen

[Marieke verlaat even de kerkzaal om de toga uit te doen, neemt daarna plaats naast Simon]

[ruimte voor toespraken]