Datum 28 augustus 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte HOOP collecte 28 augustus 2022: Energierekening Altersheim Nikodemus
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

meditatieve tekst en welkom door de ouderling

openingslied: lied 215: 1,2,3,4, 7    Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

kyriegebed

glorialied:  psalm 113: 1,2

gebed bij de opening van de Schrift

kinderverhaal over de drie bidders (joodse vertelling)

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

inleidend woord over Tobit

Tobit 12: 6b – 15  (zie tekst p.3)

orgelintermezzo

Lukas 18: 9 – 14 

lied 653:  1,2,3  U kennen, uit en tot U leven

overdenking

orgelspel

lied 500: 1,4    Uit uw verborgenheid

mededelingen

bloemen

eventuele overlijdensafkondigingen

dank- en voorbeden; stil gebed; Onze Vader (gesproken versie van Huub Oosterhuis)

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

bij het voorspel van onderstaand lied komen de kinderen terug

slotlied 864: 1,4,5   Laat ons de Heer lofzingen

zegen

orgelspel