Datum 28 mei 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


28 mei Pinksteren: de kleur van dit feest is rood!

Drie gemeenteleden doen belijdenis en het zou het leuk zijn als iedereen iets roods aan heeft – de kleur van de Geest – of een rood detail in de kleding!

.

Orde van Dienst

Muziek

Stilte

Welkom

Lied Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel wees stil’

Woord van vertrouwen en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat wat zijn hand begon.

V: Genade en vrede zij u en jou,

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus

en van de Heilige Geest.

A: Amen

Gebed

Glorialied 685 : 1, 2, 3

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Elly & Rikkert ‘Vuur uit de hemel, brengt vuur in mijn hart’

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Lezing: Handelingen 2: 1-13

Lied: Hillsong, Cornerstone

Overdenking

Lied 701 ‘Zij zit als een vogel’

Kinderen komen terug uit de kinderdienst

Uitleg

Presentatie

Gedicht

Lied 675: 1

Iedereen gaat zitten

Gebed

Zegen en belijdenis

Gemeente gaat staan

Gemeente, draag deze mensen,

Die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd,

En ga met hen op weg naar het Koninkrijk

A: Welkom, kinderen van God,

Welkom in de kerk van Christus,

Wereldwijd en in ons midden.

Overhandiging van geschenk

Opwekking 710 ‘Zegen mij’

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Bloemen

Collecte

Kinderen komen terug uit de oppas

Lied 416 ‘Ga met God’ : 1, 4

Zegen en gezongen Amen

Feliciteren van de nieuwe belijdende leden na afloop voorin de kerk.