Datum 28 maart 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


voorganger Adriaan Plantinga
lector Olga Smit
diaken Jan Verbruggen
zang: Anneke Haanschoten, Sylvia & Bas Breedveld, Baukje & Leen Kool, Alie & Frits Gombert, Noa Wolswinkel (solo)
compositie Frits Gombert
orgel Alex Feijen
fluit Alie Gombert en Olga Smit
koster Wim van Ginkel
technici Sjors, Frits, André Benus, Bas B, Janstilte

lied 285 Het licht is ons voorgegaan

v       Tot U, in de hoge, richt ik mijn Geest, tot U Heer mijn God

lector (L) Op U vertrouw ik, beschaam mij niet.

v       Houd mij in leven, wees Gij mijn redding

L       Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

v       God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons

L       Laat toch uw aangezicht over ons lichten. Amen.

L       Wij bidden en zingen ons psalmgebed: psalm 122.

Hosanna de Zoon van David. Gezegend die komt in de naam van de Heer! hosanna in de hoogste hemel.

gezongen en gelezen: psalm 118

gezongen: psalm 118  couplet 1

L     leest   vers 5-14

gezongen: psalm 118  couplet 5

L leest 17 – 26

gezongen: psalm 118  couplet 10

stilte

lied:   “Een God is hij voor jou en mij”  (uit Bewezen Diensten nr 64)

v       inleiding op de lezingen

L       lezing Lucas 22: 33, 34 en 55-62

schriftlied: lied 649: 1, 6 en 7

stilte 

meditatieve muziek [variaties op lied 649]

canticum

wierookgebed, ingeleid door het lied:

Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn      

avondgebed

voorbede 1  afgesloten met:   zo bidden wij zingend:   

gezongen   Kyrie eleison.         Hoop van alle Volken nr 9

voorbede 2  afgesloten met:   zo bidden wij zingend:   

gezongen   Kyrie eleison.         Hoop van alle Volken nr 9

voorbede 3  afgesloten met:   zo bidden wij zingend:   

gezongen   Kyrie eleison.         Hoop van alle Volken nr 9

stil gebed

gezongen Onze Vader liedboek 1006

slotlied: lied 91 A:  1,3

v       zegenbede:

Wij bidden U, dat het niet voor niets mag zijn,

wat we zongen en wat we met elkaar deden.

Er zijn woorden die niet voorbij gaan

en dingen die steeds opnieuw moeten worden gedaan.

Houdt ons in het bestaan, want alleen wat leeft kan zich verwonderen over dit leven;  wat dood is kan U niet prijzen, daarom gaan we niet verloren in stof en as, want ontembaar is het licht van Pasen, immer leven wij de Lichtende tegemoet, in deze en in de komende wereld, amen.

lied uit Iona: melodie liedboek nr 426:  

Gods groot erbarmen, Christus’ omarmen, Geest van de Liefde op jou gericht. Moge genade je helen en warmen, brengen door donkerte naar het licht.

in stilte verlaten wij de ruimte

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.