Datum 28 februari 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. J.J. Esveldt
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


V: Jan Esveldt L: Bas Breedveld O: Erik van Veelen M: Alie Gombert C: Frits Gombert

Voor de viering: Stilte

Avondlied: Liedboek 240: 1, 2, 5 en 6

Aanvangswoorden

V: Tot U, in de hoge, richt ik mijn geest, tot U Heer mijn God
Op U vertrouw ik, beschaam mij niet
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U
God, breng een keer in ons lot en bevrijd ons
Laat toch uw aangezicht over ons lichten. Amen

Gezongen antifoon voor psalmgebed
Werkwijze: de lector gaat bij de lezenaar staan, spreekt de woorden
‘Wij bidden ons psalmgebed’. Daarna wordt de antifoon gezongen, gevolgd door de psalm.                        
Wie mij roept geef ik antwoord, Ik ben met hem in nood!

Psalmgebed – gezongen en gelezen

Psalm 91 Z cpl. 1
L vs 3-6
Z cpl. 4
L vs. 9-13
Z cpl. 8

Stilte

Lied – Bewezen diensten 64 – Een God is hij voor jou en mij – couplet 3 en 4

Inleiding op de lezing door de voorganger

Schriftlezing: Genesis 6: 5-8, 7: 6-10, 8: 1-5, 15-17, 8-17.   De zondvloed

Schriftlied: Zingende gezegend 206   O God, de aarde vergaat

Meditatieve Muziek – Enkele variaties op O God, de aarde vergaat dwarsfluit

Canticum

Gebeden  Wierookgebed  

Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn.

Avondgebed en voorbeden met gezongen acclamatie, gevolgd door stil gebed,           Onze Vader – Opwekking 436

Slotlied – Liedboek 91a : 1 en 3

Zegenbede

Wij bidden U, dat het niet voor niets mag zijn, wat we zongen en wat we met elkaar deden.
Er zijn woorden die niet voorbijgaan en dingen die steeds opnieuw moeten worden gedaan.

Houdt ons in het bestaan, want alleen wat leeft kan verrukt zijn over dit leven;
wat dood is kan U niet prijzen, daarom gaan we niet verloren in stof en as, want het is altijd Pasen, nu en tot de dood van de laatste mens. Amen

Iona 46 (gezongen)
Gods groot erbarmen, Christus’ omarmen, Geest van de liefde op jou gericht.
Moge genade je helen en warmen, brengen door donkerte naar het licht.Na de viering:
Na het lied blijft het stil in de kerk.  

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.