Datum 28 februari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO / Kerk in Actie collecte: Ethiopië
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Alex Feijen

zang: Astrid Krause

lector: Wiep Brouwer

KND leiding: Irma Esschert

koster: Rudi Ruitenbeek

beamer en beeld: Lars Gilles, Thijs den Otter, Andre Benus, Bas Breedveld

Orde van Dienst

zingen psalm 67: 1

bemoediging en groet

gebed

zingen lied 568a

KND project

projectlied

lezing Johannes 13: 1 t/m 20

zingen lied 569: 1 en 2

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 569: 3 en 4

gebeden

mededelingen

bouwjournaal

zingen lied 998: 1, 2 en 4

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.