Datum 27 november 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Stilte – projectie afbeelding

Openingsvers en lofprijzing

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen’

‘Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige

Geest. Zoals het was in het begin en nu en

altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Amen. Alleluia.

Avondlied 263

Psalmgebed

Psalm 25 – Heer, ik hef mijn hart en handen

Antifoon (a cap.): ‘Tot U, o Heer, hef ik mijn ziel.’

Z: cpl. 1, L: vs. 4-11, Z: cpl. 6, L: vs. 14-20, Z: cpl. 10

Stilte

afgebeelde tekst: zie antifoon

Schriftlezing Jesaja 9 : 5 en 6

Inleiding op de lezing

Schriftlezing Jesaja 11 : 1 – 10

Schriftlied lied 466: 1 en 3

Stilte

tonen afbeelding

Muziek – orgelimprovisatie

Canticum lied 157a

Gebeden

Wierookgebed lied 141: 2

Gelijk met het zingen van dit lied wordt de wierook aangestoken.

Avondgebed

Voorbeden met gezongen acclamatie: lied 367k, eenstemmig;

laatste voorbede afgesloten met “Amen” waarna lied 367k in canon (2-stemmig)

eerste keer gezongen door cantorij, daarna door allen

Stil gebed

               Gezongen Onze Vader lied 1006

Slotlied lied 448: 1, 3, 5, 7 en 9

Slotgebed

V: God van Jacob, doe ons opstaan uit de slaap en wandelen in uw licht

om de dag te begroeten, waarop Hij verschijnt, die uw belofte van vrede is in levende lijve

– Jezus, de zoon van de mensen, onze leidsman ten leven, vandaag en alle dagen die komen.

Gezongen zegenlied:

De Heer is vóór ons om de weg te wijzen,

de Heer is achter ons, behoedt ons voor gevaar.

De Heer is naast ons, een muur van bescherming

en onder ons is Hij het fundament.

Hij geeft ons zijn zegen voor nu en altijd,

in eeuwigheid Amen.

aansluitend op de zegen verlaten we zingend de kerk.

God, U bent liefde, bron van het leven (Taizé 13)