Datum 27 november 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

oefenen vooraf: lied 453: 1

meditatieve tekst en welkom

tekst gelezen door een van de kinderen: 

adventskaars, aangestoken door ouderling of kind

[op beamer graag de in rood aangegeven tekst tonen]

Een lichtje in je ogen,

een lichtje in je hart.

Wij zien het en geloven:

God maakt een nieuwe start.

lied 433 Kom tot ons         alle verzen

kyriegebed bestaande uit drie beden, elk beantwoord zingend:

kyrielied

project van de kinderen uitgelegd door leiding van de kindernevendienst (Batseba, Ruth, Rachab, Tamar, Maria)

standbeeld   

lied bij het project: melodie lied 469 (Ik ben een engel van de Heer)

1  Ik zing van licht dat God ons geeft:

het levenslicht voor al wat leeft.

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?

Wie geeft het aan de mensen door?

2  Een buurvrouw in de koningsstad

heeft moeite en verdriet gehad.

Zij wordt de moeder van een zoon

die voorbestemd is voor de troon.

bij het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte; bij het voorspel voor het slotlied komen ze terug

gebed bij de opening van de Schrift

inleidend woord op het tekstgedeelte   (niet Adonia , maar Salomo zal de opvolger van David worden)

Schriftlezingen:

1 Koningen 1: 17 t/m 31

Matteüs 1: 1 t/m 6

lied 339 A  U komt de lof toe

kort woord over Licht – expositie

werk van Alieke van der Meer

werk van Hannie van Ee met als inspiratiebron het lied Lichtstad met uw paarlen poorten

orgel en trompetmuziek klinkt bij onderstaande liederen:

lied 1005: 1,2 en 5 (Nederlandse tekst)  Longing for light Zoekend naar licht.

lied: Lichtstad met uw paarlen poorten (Evang. Liedb. 413) alle verzen

verkondiging

lied van de adventstijd:  lied 453: 1 t/m 4  Wachters van de tijd

mededelingen met daarin genoemd de bloemenbestemmingen

collectes voor DIACONIE EN KERK. 

muzikaal moment in de vorm van onderstaand lied, waarin een ieder de collecte digitaal kan voldoen via de Appostel App

sololied van Stef Bos “Geef licht” (liedtekst staat onderaan) gezongen door Astrid Krause, begeleid door Adriaan Plantinga

gedachtenismoment

dank en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

bij het voorspel van onderstaand lied komen de kinderen terug

slotlied, zo mogelijk staande gezongen:

lied 439: 1,2,3 Verwacht de komst des Heren

zegen

orgelspel

liedtekst Stef Bos:

‘Geef Licht’

Het wordt steeds vroeger donker

De winter is in zicht

Alles keert naar binnen

De gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt

Niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken

De dromer staat alleen

Geef licht

Geef licht

Voor degene in het donker

die verdwaalt zijn in de mist

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen

Zie de leugen die regeert

Zie de ongeleide leiders

Zie hun volk dat crepeert

En zie de oorlog die maar doorgaat

Ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein

Om het niet te willen zien

Geef licht

Geef licht

Geef ruimte en geef uitzicht

Geef wat er vaak niet is

Geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond

Maar de haan die bleef maar kraaien

Alsof hij zei je moet iets doen

Om een verschil te kunnen maken

Je kunt verdrinken in cynisme

Alsof het toch niets uit kan halen maar in de verte schijnt een ster

Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht

Geeft licht

Voor een uitweg uit het donker

Voor wat er vaak niet is

Dus geef licht

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht.